Chrám svaté Barbory

Chrám svaté Barbory je římskokatolický filiální kostel v Kutné Hoře. Z architektonického hlediska se jedná o pětilodní gotickou katedrálu.

Chrám sv. Barbory spadá pod Římskokatolickou farnost – arciděkanství Kutná Hora. Svatební obřady konané v chrámu jsou vždy církevní, buďto se mší nebo bez ní. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěn a oba společně docházejí před svatbou k panu arciděkanovi na předsvatební přípravu. Tu můžete absolvovat i v jiném městě.

Pronájem za místo není stanoven, ale obvyklé je darovat farnosti peněžní dar jako poděkování. Doporučujeme Vám dohodnout se s Vaším farářem.