KAPLE BOŽÍHO TĚLA

Kaple Božího Těla je vrcholně gotická kaple u chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. V letech 1997–2000 se dočkala kompletní rekonstrukce a nyní je využívána k turistickým prohlídkám a výjimečným kulturním akcím komorního charakteru, tedy i Vaší svatby.

Kaple je v majetku Farnosti Kutná Hora. Pronájem za prostory Kaple pro svatební obřady není stanoven, ale je vhodné dát farnosti peněžní dar do kasičky v Chrámu svaté Barbory jako poděkování, anebo předat přímo farnosti.

Civilní obřady v Kapli zajišťuje matrika Kutná Hora.